Professionalisering, wat is dat?

‘Professionalisering is een pakket van activiteiten die tot doel hebben de kennis en vaardigheden van de leden van een beroepsgroep te blijven ontwikkelen door met en van elkaar te leren’.

Je doet dat door je aan te sluiten bij een beroepsvereniging die nascholing organiseert, intervisiegroepen opzet, onderzoek initieert en publiceert, een beroepscode heeft opgesteld, tarieven vaststelt en de vakgenoten verzamelt in een register.

Er zijn beroepsverenigingen voor zangers NVZ, voor strijkers ESTA, pianisten EPTA , improviserende musici BIM pro  en kerkmusici KVOK. Harpisten en fluitisten hebben een vereniging voor alle bespelers: professionals en amateurs Het Nederlands Fluitgenootschap, en Harpvereniging Nederland. Niet alle verenigingen (en dus hun leden) voldoen aan alle criteria van professionalisering. Zo heeft alleen de NVZ (te lage) tarieven op de website en een beroeps/ethische code. Met een beroepscode of ethische code formuleer je hoe je als professional met je vak omgaat: hoe je omgaat met collega’s, je leerlingen en hoe je je als professional blijft ontwikkelen op je vakgebied. Door zo’n document te ondertekenen laat je aan de maatschappij zien dat je je vak serieus neemt. En door het hanteren van een tarievenrichtlijn laat je zien wat je als professional waard bent.

Het zou geweldig zijn als alle serieuze muziekdocenten zich zouden verenigen en de professionalisering van hun vak stevig gingen inzetten. Wordt dus lid van je beroepsvereniging, ga naar de jaarlijkse ledenvergadering en dwing af dat er serieus over professionalisering van jouw vak wordt nagedacht en in de praktijk wordt gebracht. Want daarmee laat je aan je leerlingen/klanten maar ook de beleidsmakers (minister/gemeenten) zien: wij musici zijn geen hobby, wij zijn een vak!

Professionalisering van de musicus