koor met solistenIn Nederland wordt heel veel in koren gezongen. Deze amateurs werken graag en veel samen met muziek professionals maar kunnen die vaak niet Fair Practice betalen. Een op te richten fonds om deze ‘Fair Practice Gap’ te dichten zou een idee kunnen zijn. In dit artikel bekijk ik de mogelijkheden voor zo’n fonds.

Alleen al in Den Haag zijn al bijna  60 koren. Zie koren in Den Haag.  Je kunt er van uitgaan dat dit soort getallen voor alle steden (in verhouding naar aantal inwoners) in Nederland geldt.

Al deze koren geven uitvoeringen. De grote oratoriumkoren geven meestal 1 of 2 concerten per jaar waarbij solisten en soms een orkest (met freelancende orkestmusici) worden ingehuurd. Van de contributie (soms minder dan een lidmaatschap van een voetbalvereniging) kan dat niet worden betaald. Vaak wordt dus subsidie bij gemeenten en fondsen aangevraagd om dit te financieren. Deze stellen sinds kort als eis dat de solisten Fair Practice (FP) worden betaald. Een uitvoering met 4 solisten komt dan aan solistenhonoraria tussen de €3500 – €4000 per concert uit, gerekend met de tarievenrichtlijn van de Kunstenbond en de NVZ. De kosten voor een compleet begeleidingsorkest komen daar nog bij. Het lijkt erop dat veel koren hier niet toe in staat zijn. En het lijkt erop dat er al jaren daarom steeds minder concerten met solisten en/of een begeleidingsorkest worden georganiseerd. De invoering van de Fair Practice Code zal die trend waarschijnlijk versterken. Daardoor zal de werkgelegenheid voor professionele zangers-musici verder afnemen. Een vergelijkbaar mechaniek treft instrumentale solisten. We benoemen dat hierbij als de Fair Practice Gap.

De meeste koren in Nederland hebben structureel geldgebrek. De vele professionele zangers en freelancende orkestmusici in Nederland zitten echter te springen om werk, willen dolgraag zingen/spelen, en zijn dan snel geneigd om toch voor een paar honderd euro te komen opdraven. Ook hier ontstaat dus een Fair Practice Gap: de vergoeding die het koor kan betalen en de genormeerde prijs volgens de tarievenrichtlijnen. Kortom:

Er is vraag naar professionele solisten/musici, er is aanbod van professionele solisten/musici, maar er zit een groot financieel gat tussen de twee.

Daarom is het plan ontstaan voor een groot fonds. Een pot met geld waarmee dit gat gedicht kan worden. Daar zitten natuurlijk enorme haken en ogen aan. Hierbij een greep:

 1. Om alle solisten/orkestmusici die door amateurkoren worden ingehuurd, FP te kunnen betalen heb je misschien tientallen miljoenen euro per jaar nodig. Hoeveel precies moet onderzoek naar worden gedaan.
 2. Waar moet dat geld vandaan komen? Voorstel: het rijk, grote loterijen, culturele fondsen.
 3. Hoe ga je het insteken: als een fonds voor koren of een fonds voor solisten? Veel koren hebben (amateur)besturen die dit er niet bij kunnen hebben. Een methode waarmee solisten/dirigenten/begeleiders/orkesten met lage administratieve rompslomp hun honorarium kunnen aanvullen lijkt dus het beste. Vandaar de voorlopige naam ‘Solistenfonds Nederland’. Beter: Fair Practice Fonds
 4. Om zo’n fonds te beheren heb je menskracht nodig, die waarschijnlijk betaald moeten worden. Aanhaken bij een bestaand fonds of instantie met betaalde krachten is voor de opstart wellicht het handigst.
 5. Met wie kan dit worden opgezet? Met u?

Hierbij wordt daarom de visie en missie van de Vereniging Solistenfonds Nederland voorgesteld.

Visie

Vocale en instrumentale professionele musici moeten betaald worden volgens de Fair Practice Code.

De werkgelegenheid voor de professionele musici mag niet minder worden door de Fair Practice betaling van de professionele musici.

Missie

Het instellen van een fonds (op naam) dat het gat tussen de ambities en budgetten van de amateurkoren en de FP betaling aan professionele solisten (vocaal/instrumentaal) dicht, en de werkgelegenheid in de koorsector verstevigt.

Stappenplan

 1. Samenbrengen van de belanghebbenden (koren, solisten (NVZ) en fondsen/financiers) in een stuurgroep.
 2. Inventariseren hoe groot het probleem is, en hoeveel geld er in moet.
 3. Bepalen hoe het fonds te werk moet gaan (vanuit de koren of vanuit de solisten), en via welk platform/kantoor.
 4. Financiën zoeken voor het vullen van het Solistenfonds Nederland.
 5. Procedures voor financiering aan solisten vaststellen. Bijvoorbeeld:
 • Kwalificatie podia (A-D)
 • Kwalificatie koren (A-D)
 • Tarieven vaststellen aan de hand van bovengenoemde criteria, met een FP minimum voor de D groepen.

Hierbij de vraag aan u: herkent u deze problematiek en bent u bereid mee te denken? We horen graag van u!

Vereniging Solistenfonds Nederland

Willemijn van Gent

W: www.willemijnvangent.com