Je bent je stem!

De stem is het meest directe expressiemiddel dat een mens tot zijn beschikking heeft, maar ook het meest persoonlijke en intieme.

De kwaliteit van een stem is echter geen vaststaand gegeven. De stem kan zich ontwikkelen. Als stemspecialist wil ik mensen helpen bij het ontwikkelen van hun (zang)stem, voor hun plezier of als beroep.

Doel van alle oefeningen en aanwijzingen tijdens mijn lessen en op deze pagina’s is het ontwikkelen van een vrije stem waarmee elk denkbaar repertoire gezongen kan worden en expressie kan geven aan de muzikaliteit van de zanger.

adem stem resonansHet stemorgaan is een instrument dat bestaat uit energie of ‘power’  uit de longen, een bron waar de trillingen worden gevormd (de stemplooien) en een resonator (de larynx, pharynx en mond) waar de trillingen worden versterkt. Op deze en volgende pagina’s zal ik dat verder uitleggen.

Op de pagina HOUDING laat ik zien hoe je het lichaam zo in balans houdt, dat alles aspecten van het stemgeven zonder overbodige spanningen kunnen plaatsvinden.

De bron van het stemgeven, de adem komt uitvoerig aan bod op de pagina ADEM.

Op de pagina RESONANS leg ik uit hoe je door middel van de Pahn methodiek de boventonen in je stem kan ontwikkelen en daardoor het zangersformant leert gebruiken.